Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tư tưởng - Văn hóa

Cảnh giác với tính hai mặt của mạng xã hội
Lực lượng vũ trang Huyện Nam Trà My đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới
20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, công tác dân vận còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi LLVT huyện phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp cụ thể.
Cán bộ, đảng viên phải thật sự tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội, cần chấp hành những quy định được nêu trong Quy định 85 -QĐ/TW của Ban Bí thư
Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng
Không gian mạng là “môi trường đặc biệt”, nơi kết nối, chia sẻ thông tin toàn cầu, mang lại lợi ích, mặt tích cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng cũng có nhiều mối nguy hại đan xen. Việc người dùng có thể tự do đăng tải, chia sẻ thông tin không giới hạn lên không gian mạng khiến nơi đây đã, đang trở thành mảnh đất “màu mỡ” để các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vì vậy, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu...
Bạn có biết Ngày thế giới về di sản nghe nhìn (27-10)
Ngày Thế giới về di sản nghe nhìn (27-10) hằng năm xuất phát từ đề nghị của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) và Hội đồng Điều phối của Hiệp hội Lưu trữ nghe nhìn (CCAAA), nhằm tôn vinh các tổ chức và chuyên gia bảo tồn tài liệu nghe nhìn ở các nước trên thế giới.