Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 26/03/2022
Người ký: Phùng Thị Thương
Ngày hiệu lực: 26/03/2022
Nội dung hội nghị Huyện ủy lần thứ 9 (khóa XIX), lần cuối
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bc so ket 5 nam th chtrinh so 25 cua huyen uy.docx[ Tải về ]38.37 Kb
File thứ 2:Bc tong ket 15 nam th nghi quyet so 04 TU.docx[ Tải về ]45.47 Kb

Nội dung trích yếu :
Nội dung hội nghị Huyện ủy lần thứ 9 (khóa XIX), lần cuối