Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên và trực báo công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem: 1051

Chiều ngày 29/6/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Huyện ủy và trực báo công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện: Đồng chí Phùng Thị Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Huệ, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Hồ Thị Minh Thuận, UVTV, Phó Chủ tich Thường trực HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Mẫn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Báo cáo viên Huyện ủy, các ngành trong khối Khoa giáo, Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ khối cơ quan. Tại điểm cầu 10 xã: các đồng chí bí thư hoặc phó Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị; các đồng chí Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể xã, bí thư các chi bộ trực thuộc tham dự Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng nam, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thông tin tình hình thời sự Nga – Ucraina, Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo viên và công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; đời sống của đại bộ phận Nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng lên; cán bộ, đảng viên và Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp của Đảng, gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được những kết quả khả quan, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền trong quý III năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  yêu cầu các ngành trong khối Tuyên truyền và Ban Tuyên giáo đảng ủy các xã nắm vững tình hình tâm trạng xã hội, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trong quý III như: kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022) gắn với các hoạt động tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội –quốc phòng an ninh sau 19 năm tái lập huyện; Lễ hội Sâm Ngọc linh lần thứ IV, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022), Tổng Bí  thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước); kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (19/8/1945 - 19/8/2022); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2022; tuyên truyền Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, chú trọng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với trồng cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh xây dựng Nam Trà My thành trung tâm dược liệu của tỉnh và cả nước; đẩy mạnh tuyên truyền giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung cho việc hoàn thành sắp xếp khu dân cư theo kế hoạch năm 2022,… Đảng ủy các xã đẩy mạnh triển khai công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, các xã còn lại phấn đấu hoàn thành việc xuất bản chậm nhất trong năm 2022; các ngành trong khối Khoa giáo căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành có giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: