Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XIX.

Lượt xem: 629

Ngày 13/12/2022, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XIX. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thảo luận, thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Chương trình công tác năm 2023 của Huyện ủy. Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy; thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là phải chủ động thích ứng trong tình hình mới với dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân các dân trong huyện việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực: hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng hơn 10%; thu ngân sách nhà nước trên 80 tỷ đồng, gấp 4 lần chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tổ chức thành công Lễ hội Sâm lần thứ 4; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,02%, vượt chỉ tiêu đề ra; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35,21%; thực hiện có hiệu quả chương trình ký kết hợp tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2022. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên, xử lý kịp thời, dứt điểm và đúng thẩm quyền không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, phát triển 94 đảng viên mới, đạt 110,6% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, xã hội đồng thuận, Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022; trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 2022, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBDN tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với nhiệm vụ năm 2023, đồng chí yêu cầu Huyện ủy bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.Tác giả: Lê Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: