Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Lượt xem: 452

Sáng ngày 04/01/2023, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; đại diện Thường trực và cán bộ Văn phòng các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Văn phòng

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực cấp ủy và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, hoạt động của văn phòng cấp ủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản được thực hiện kịp thời, chất lượng nội dung tiếp tục được nâng lên; Văn phòng đã phối hợp tham mưu tổ chức kịp thời việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và năm 2022 của cấp ủy. Tham mưu, đề xuất ban hành nhiều chủ trương, văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy chỉ đạo công tác phòng, chống dịch gắn với đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; công tác phối hợp giữa văn phòng với các ban xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Công tác nắm bắt, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy kịp thời, hiệu quả. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nền nếp. Quản lý tài chính, tài sản của cấp ủy được thực hiện chặt chẽ. Việc tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Cô công tác quản trị, phục vụ của văn phòng cho cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy ngày càng chu đáo.
Đồng chí Nguyễn Đình An - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
tặng giấy khen cho cán bộ Văn phòng cấp ủy cơ sở đã có thành tích trong năm 2022

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Văn phòng cấp ủy còn một số hạn chế như: Việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên ở một số xã chậm, chất lượng văn bản còn hạn chế; chuẩn bị một số báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất còn chậm; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, nhất là việc chưa triển khai thực hiện ứng dụng chữ kỹ số trong ban hành văn bản; cán bộ văn phòng thường xuyên thay đổi và kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa có sự đầu tư sâu cho nhiệm vụ chuyên môn;…

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Văn phòng cấp ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; chủ động chuẩn bị xây dựng báo cáo sơ kết nữa nhiệm kỳ một cách sát thực, toàn diện làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vu, giải pháp để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỷ 2020-2025; tham mưu triển khai cụ thể hóa nhiệm vụ, công tác theo chương trình công tác năm 2023 của cấp ủy; tiếp tục tham mưu thực hiệu hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định 11-QĐ/TW; quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng phục vụ tốt sự lãnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, điểu hành của cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong năm qua. Đồng  thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, Văn phòng cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị, cụ thể hóa thực hiện tốt Chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động cấp ủy được tiến hành theo đúng quy định của Đảng và Quy chế làm việc nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Văn phòng cấp ủy trong năm 2023.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho đồng chí Ngô Thị Thủy - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Trà Don; đồng chí Hồ Văn Hoan - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Trà Linh, có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.Tác giả: Lê Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: