Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt định kỳ Đảng ủy xã Trà Cang

Lượt xem: 74

Thực hiện Công văn số 1550-CV/TU, ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tiếp tục tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, ban chấp hành đảng bộ cơ sở; sáng ngày 08/3/2023, đồng chí Lê Thanh Hưng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 3 của Đảng ủy xã Trà Cang.


Quang cảnh buổi sinh hoạt
Tại buổi sinh hoạt, Thường trực Đảng ủy đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, các hoạt động, chương trình, các phong trào… trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Có 11 ý kiến tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt, tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời, đề xuất, kiến nghị cấp trên chỉ đạo, hỗ trợ xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đại biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt
Phát biểu tại buổi sinh hoạt với Đảng ủy, đồng chí Lê Thanh Hưng đề nghị BCH, BTV Đảng ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch của địa phương để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức; đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong nhân dân, dư luận xã hội kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở không để phát sinh những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã bám sát nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định đúng nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 82-KH/HU, ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ hức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2023; kiện toàn, sắp xếp cán bộ đảm bảo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện triển khai thực hiện các công trình, dự án đã được phê duyệt trong năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, nhất là các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác sắp xếp dân cư gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại địa phương; thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy tại buổi sinh hoạt và sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện giải quyết theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời, phối hợp hỗ trợ cho xã thực hiện đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, sẽ có kiến nghị đối với cấp trên những vấn đề vượt quá thẩm quyền của huyện.Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: