Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội LHPN huyện chủ trì giám sát thực hiện nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính Phủ về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Lượt xem: 135

Ngày 21/9/2023, Đoàn giám sát của Hội LHPN huyện, do đồng chí Vũ Thị Như Thuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm Trưởng Đoàn đã tổ chức giám sát thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số tại Ủy ban nhân dân xã Trà Vân.


Tham gia thành viên đoàn giám sát của Hội LHPN huyện là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Lao động TB&XH, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm y tế huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn. Về phía đơn vị được giám sát xã Trà Vân: đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận các hội đoàn thể xã, cán bộ chuyên trách Văn phòng, cán bộ Tài chính, cán bộ Dân số - kế hoạch hóa gia đình, cán bộ Lao động Thương binh xã hội xã Trà Vân.

Đoàn giám sát phân công nhiệm vụ các thành viên và chia thành 02 Tổ giám sát đã có buổi làm việc đối với UBND xã Trà Vân để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ. Trực tiếp đi thăm, nắm tình hình phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ tại thôn 2, xã Trà Vân.

Sau khi Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 27/4/2015 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực, UBND xã Trà Vân đã ban hành kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP đến cán bộ, các cơ quan trên địa bàn xã. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến Nhân dân và các đối tượng thuộc diện thụ hưởng biết chính sách. Từ năm 2015-2020, thực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh sách và chi trả cho 73 phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số, với tổng kinh phí thực hiện 146.000.000 đồng, không có đối tượng phụ nữ là người kinh có chồng là người dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn xã là thuộc vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí một số đối tượng còn thấp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn nên công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách còn gặp nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân hiểu và tham gia thực hiện chính sách chưa thường xuyên, chưa sâu nên một số người dân chưa hiểu kỹ, do vậy một số người từ chối hoặc không muốn ký cam kết nhận chính sách vì ngại vi phạm phải hoàn lại kinh phí. Công tác rà soát, thống kê chưa thường xuyên và kịp thời để chi trả chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Thị Như Thuyên – Chủ tịch Hội LHPN huyện mong muốn chính quyền địa phương, Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội xã tiếp tục triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng vận động Nhân dân hiểu để thực hiện hiệu quả Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo được thụ hưởng chính sách một cách kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và vận động phụ nữ chấp hành đúng chính sách dân số nhất là sau khi các đối tượng 

Tác giả: Lê Thị Thúy

Nguồn tin: Hội HLPH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: