Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hướng đến “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023

Lượt xem: 226

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam diễn ra hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Ngày hội năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi, Mặt trận các cấp lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày hội được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức tại các khu dân cư nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm trong toàn thể nhân dân.
Hình ảnh Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua Ngày hội phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân. Ngày hội là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư... qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Để đảm bảm nội dung, ý nghĩa, hình thức tổ chức UBMTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/10/2023, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023 (viết tắt là Ngày hội) với nội dung.

Các hoạt động trong Ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí. Tổ chức Ngày hội có sự tham gia đầy đủ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư. Nội dung phần Lễ tổ chức trang trọng, ngắn gọn; tập trung tổ chức phần Hội; nội dung phần Hội tạo được không khí vui tươi, đầm ấm và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nội dung: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với truyền thống cách mạng của quê hương và cộng đồng dân cư địa phương. Thành tựu đạt được sau 20 năm tái lập huyện Nam Trà My và 20 năm tổ chức Ngày hội tại địa phương.

Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Giới thiệu và nhân rộng các điển hình, mô hình, những cách làm hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước...

Hình thức tuyên truyền:  Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương; trang thông tin điện tử, trang cộng đồng - Fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng dân cư; sinh hoạt của các tổ chức thành viên.

 Tuyên truyền trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, ở các khu dân cư, địa điểm trung tâm văn hóa - xã hội tại các địa phương và cộng đồng đảm bảo theo quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động dân vũ; hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương…

Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Ngày hội và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

 Thời gian tổ chức Ngày Hội: Hoạt động tổ chức Ngày hội được diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 18/11/2023.

Chọn 2 khu dân cư tổ chức điểm: Khu dân cư số 2 (thôn 2) xã Trà Don tổ chức điểm vào ngày 14/11/2023 mời lãnh đạo huyện đến dự; khu dân cư số 1 (thôn 1) xã Trà Tập tổ chức điểm vào ngày 15/11/2023 mời lãnh đạo tỉnh và huyện đến dự.

 Hình thức tổ chức: Ngày hội được tổ chức chủ yếu ở địa bàn khu dân cư thôn. Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương có thể lựa chọn hình thức tổ chức cho phù hợp, tuy nhiên phải đảm bảo Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

 Chủ trì tổ chức Ngày hội: Tổ chức tại khu dân cư: Do Ban công tác Mặt trận chủ trì; Tổ chức theo hình thức liên khu dân cư: Do Ban công tác Mặt trận (nơi đăng cai tổ chức Ngày hội) chủ trì và phối hợp với Ban công tác Mặt trận các dân cư khác tham gia thực hiện.

Thành phần tham gia Ngày hội: Mời toàn thể Nhân dân hoặc đại diện các hộ gia đình ở khu dân cư, liên khu dân cư; con em làm ăn xa quê; cán bộ, đảng viên cư trú tại địa bàn. Mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tại địa phương. Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... trên địa bàn.

Về quà tặng Ngày hội:  Từ nguồn Qũy Vì người nghèo của huyện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tặng 01 nhà đại đoàn kết cho 01 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc khu dân cư được chọn tổ chức điểm của huyện.

 Tùy vào điều kiện, nguồn kinh phí của từng địa phương tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền quyết định việc tặng quà cho Nhân dân và các đối tượng khác nhân dịp tổ chức Ngày hội tại địa phương. Để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, các đơn vị thành viên Mặt trận huyện, ban công tác mặt trận cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tổ chức Ngày hội thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả./.

Tác giả: Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: