Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát UBND xã Trà Vinh

Lượt xem: 2124

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát UBND xã Trà Vinh về kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a và 135 trên địa bàn xã giai đoạn 2017-2019. Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Hồ Quốc Khánh chủ trì. Tham dự buổi giám sát có ông Nguyễn Đình An – Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND xã Trà Vinh Nguyễn Công Tạ cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2017 - 2020, từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đã hỗ trợ nhân dân trồng được 63,5 ha Quế Trà My; 1,2 ha cây chuối mốc; 93 con bò cái giống; 11 con Trâu, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng (trong đó: kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng là gần 1,5 tỷ; kinh phí quản lý dự án: 86 triệu đồng, đối ứng của nhân dân hơn 200 triệu đồng). Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo có đăng ký thoát nghèo bền vững các năm 2017, 2018 và 2019, với hình thức thực hiện: hỗ trợ sau đầu tư. Nhìn chung, các hộ đăng ký thoát nghèo đã tranh thủ được nguồn vốn hỗ trợ của dự án, một số mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế (trồng chuối mốc, chăn nuôi bò …), tạo thu nhập, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo (từ năm 2017 – 2019 trên địa bàn xã đã có 112/113 hộ thoát nghèo).

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế như: một số hộ gia đình chưa quan tâm đến việc chăm sóc cây trồng nên tỷ lệ cây sống thấp (đinh lăng sống dưới 30%); ít tổ chức phát dọn, trồng lại đối với những cây chuối mốc trồng lâu năm nên năng suất, hiệu quả thấp; một số hộ vẫn còn chăn nuôi bò thả rông, chưa trồng để tạo thức ăn chủ động cho đàn bò, nhất là vào mùa mưa.....

* Trước đó, Đoàn đi khảo sát thực tế một số hộ trồng quế, đinh lăng, nuôi bò tại thôn 1, thôn 2 xã Trà Vinh.Tác giả: Thanh Tuyền


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: