Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem: 1044

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mưa lạnh trái mùa diễn ra thất thường, nhất là mưa sương muối đầu tháng 3 làm chết hàng ngàn gốc sâm Ngọc Linh giống của nhân dân các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Tập,… gây tâm lý hoan mang, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND&UBND huyện, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể đã nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ trong công tác điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực.
Quang cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Nông - lâm nghiệp: Diện tích lúa ruộng thực hiện đạt 99,79 % kế hoạch; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình canh tác lúa SRI trên địa bàn huyện. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.004,99 tấn, đạt 39% so với so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các loại cây rau, màu phát triển ổn định cả về diện tích, năng suất và sản lượng: Cây Ngô, diện tích: 118,95/120 ha, đạt 99,12% so với kế hoạch, năng suất: 12,60 tạ/ha; sản lượng: 49,88/114 tấn, đạt 131.47% so với kế hoạch. Rau các loại: diện tích 25/25ha, đạt 100% so kế hoạch, năng suất  9 tạ/ha; sản lượng: 22,50/24,25 tấn, đạt 92,78 % so với kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất rẫy, trồng mới 72 ha cây ăn quả, đạt 114% chỉ tiêu nghị quyết. Tình hình chăn nuôi ổn định và có bước phát triển, tổng đàn gia súc gia cầm 14.402 con, đạt 96,65% chỉ tiêu. Công tác phòng ngừa, trị các loại dịch bệnh được ngành chức năng tăng cường, thực hiện có hiệu quả.

Công tác bảo tồn, sử dụng và phát triển rừng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện trồng mới 999,6 ha rừng. Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi và trồng bổ sung theo các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp để mở rộng diện tích rừng trên địa bàn huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện sắp xếp dân cư tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch

Tài chính - ngân sách: Công tác quản lý tài chính, ngân sách được tăng cường, thu chi ngân sách đảm bảo quy định. Tổng thu ngân sách địa phương đến thời điểm báo cáo ước đạt 517,921 triệu; thu ngân sách địa phương 228,677 triệu đồng đạt 45,03% so với dự toán, trong đó tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 65.401 triệu đồng, đạt 148% kế hoạch giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 385.071 triệu đồng, đạt 76% chỉ tiêu dự toán: Trong đó: Chi đầu tư phát triển 161.370 triệu đồng, đạt 179,58% dự toán; chi thường xuyên 133.495 triệu đồng, đạt 37,85% dự toán; chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 29.545 triệu đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư do huyện quản lý đến ngày 31/5/2022 là 214.303,003 triệu đồng; giải ngân đạt đạt 31% so với kế hoạch vốn quản lý. Công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện hiệu quả, tiến độ, chất lượng công trình đảm bảo.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ: Đảm bảo tốt nguồn điện phục vụ sản xuất và đời sống. Tiếp tục duy trì và tổ chức thành công các Phiên chợ Sâm Ngọc Linh hằng tháng, thu hút được đông đảo du khách đến tham quan và mua sắm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia Hội chợ tại các địa phương khác nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông lâm sản đặc trưng của huyện đến với người tiêu dùng. Lĩnh vực giao thông tải được duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Tiếp tục vận động, tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay toàn huyện đã có 09 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình năm 2022.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tích cực triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, khoáng sản; chú trọng thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và khai thác tài nguyên đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tận thu khoáng sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép lâm, khoáng sản.

Hoàn thành hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được thực hiện đảm bảo, trong 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đất ở, đất trồng cây lâu năm với diện tích 5.824,2m2.

Công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp bảo vệ cảnh quan môi trường đến từng khu dân cư được thực hiện hiệu quả; tiếp tục triển khai việc thu gom, xử lý chôn lấp rác thải tại bãi chứa rác của huyện đảm bảo quy định.Tác giả: Sông Tranh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: