Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Nam Trà My mở Lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho cán bộ chủ chốt huyện năm 2022

Lượt xem: 1227

Sáng ngày 11/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho cán bộ chủ chốt huyện năm 2022 theo hình thức trực tuyến đến xã.
Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
 phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức

Tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND&UBND; UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; các đồng chí bí thư và phó bí thư các chi, đảng bộ, Trưởng và phó các cơ quan ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; tại điểm cầu các xã các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng phó các ngành, bí thư các chi bộ trực thuộc, thôn trưởng, Hiệu trưởng các đơn vị trường học.Đồng chí Trần Văn Dũng- Phó phòng phụ trách Phòng Quản ý Văn hóa sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Báo cáo cáo Lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức

Lớp bồi dưỡng đã được đồng chí Trần Văn Dũng- Phó phòng phụ trách Phòng Quản ý Văn hóa sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam truyền đạt các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Khái quát văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My; Công tác bảo tồn văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My; Phương pháp tiến hành bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số; Một số vấn đề phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng ở huyện Nam Trà My. Lớp học cũng đã dành thời gian để trao đổi thảo luận về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng trong thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Phát biểu bế giảng tại lớp bồi dưỡng đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về dự lớp bồi dưỡng. Đồng chí nhấn mạnh đây là những nội dung hết sức cơ bản, sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta về công tác Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nói chung, huyện Nam Trà My nói riêng rất cụ thể thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể cần đẩy mạnh quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân dân nắm vững và hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị van hóa các dân tococj trên địa bàn huyện. Trước mắt trên cơ sở phương pháp bảo tồn chúng ta tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 12/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND huyện về bảo tốn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My, giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, để xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.
Tác giả: Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: