Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem: 992

Sáng 13/02/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023”. Tham gia lớp học có 43 đồng chí học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày, từ 13 đến 19/02/2023. Nội dung chương trình bồi dưỡng lần này mới được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành theo tinh thần của Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, với 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng HCM nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng CSVN. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức cho các học viên tham quan thực tế khu di tích lịch sử Căn cứ Nước Là; nghe báo cáo thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.


Phát biểu khai giảng lớp, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là điều kiện bắt buộc để chuyển Đảng chính thức; đồng chí yêu cầu học viên phải tham gia học tập nghiêm túc, chuyên cần, tuân thủ nội quy lớp học đề ra; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, phát biểu trao đổi làm sáng tỏ những nội dung học tập để đạt kết quả học tập cao nhất.

Tác giả: La Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: