Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem: 944

Chiều ngày 26/2/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho  đảng viên mới năm 2023 (lớp thứ hai) và trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy và 48 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023


Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo trao chứng nhận cho học viên

Sau 7 ngày học tập và nghiên cứu (từ 20/02 – 26/2/2023), các học viên được học tập 12 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng HCM nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc , dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ MT và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh , bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng CSVN; Giới thiệu Lịch sử Căn cứ Nước Là - Liên khu ủy Ban Quân sự khu 5 (giai đoạn 1959-1964); nghe báo cáo thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Viết bài thu hoạch kết hợp trao đổi thêm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện. Kết thúc lớp học, Ban Tổ chức lớp học đã khen thưởng cho 02 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại lớp; kết quả bài tu hoạch các học viên nắm vững kiến thức bài học, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu đề ra, trong đó xuất sắc đạt 6,25% và đạt loại khá giỏi chiếm 83,3%. Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy đã công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2023, lớp thứ 2 cho 48 học viên. 

Tác giả: La Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: