Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Vinh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Lượt xem: 914

Thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Vinh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, trang bị kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình: Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền được Hội LHPN xã Trà Vinh thực hiện hiệu quả với nội dung: Phổ biến về Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ về bình đẳng giới, tuyên truyền, nâng cao nhận thức phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", tác hại của bạo lực gia đình thông qua hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn... Hàng năm, Hội LHPN xã phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Các buổi sinh hoạt định kỳ, thành viên cập nhật thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, tư vấn, hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị bạo lực gia đình. Những tấm gương như chị Hồ Thị Vỹ, Chi hội trưởng Chi hội thôn 3 tiêu biểu, điển hình trong công tác vận động thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt chi hội; chị Hồ Thị Hiểu, hội viên Chi hội thôn 2 với mô hình chăn nuôi trâu, bò thoát nghèo bền vững; chị Hồ Thị Loan, hội viên Chi hội thôn 2, với mô hình trồng sắn cao sản xen kẻ trồng quế Trà My cũng được biểu dương để nhân rộng ra toàn xã. Quang cảnh một buổi tuyên truyền bình đẵng giới của HLHPN xã Trà Vinh

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ: Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, các cấp Hội LHPN xã Trà Vinh phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác phụ nữ, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với phụ nữ, nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ. Thời gian qua, Hội LHPN xã phát động nhiều phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch ” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã triển khai tờ đăng ký gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ của 3 chi hội thôn. Tiếp tục tuyên truyền các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đến 431 tổng số cán bộ hội viên, phụ nữ của 3 chi hội, đạt tỷ lệ 100%. Duy trì hoạt động phong trào thi đua “mỗi chi hội làm một việc tốt” có 3 chi hội đăng ký tự quản vệ sinh môi trường và 03 chi hội đăng ký giúp đỡ các chị em khó khăn trong chi hội.

Đồng chí Hồ Thị Vũ Theo, Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Vinh cho biết: “với vai trò gắn kết và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới. Đồng thời, khuyến khích phụ nữ trau dồi, nâng cao trình độ và tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Công tác phối hợp với các ngành đạt được những kết quả nhất định, tôn vinh và nhân rộng kịp thời những tấm gương phụ nữ xuất sắc trong các lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội”.


Tác giả: Hồ Thị Vũ Theo

Nguồn tin: Đảng ủy xã Trà Vinh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: