Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị trực báo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy quý I/2023

Lượt xem: 1076

Chiều 22/3/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
Trong quý I/2023, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã bám sát Chương trình công tác năm 2023, tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Triển khai biên soạn 03 tập sách chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, điều động, luân chuyển, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo định hướng, quy hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ, nhân dân xã Trà Linh; tham mưu nội dung, hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra số 83 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; tham mưu, phục vụ Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2023.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy trong quý I/2023 vẫn còn một số hạn chế: Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ hoặc Thường trực Huyện ủy giao còn chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong khối có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng, chất lượng tham mưu đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu.


Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong thời gian đến.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Phùng Thị Thương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong quý I/2023. Về nhiệm quý II/2023, đồng chí yêu cầu ngoài việc triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy cần tập trung tham mưu chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực qua nửa nhiệm kỳ; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định đúng nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Tác giả: Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: