Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chủ trương đúng, việc làm cụ thể.

Lượt xem: 490

Phát huy kết quả đạt được thông qua các đợt thi đua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện Nam Trà My đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền, tiếp tục quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đơn vị.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 2 chuyên đề chính là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” và "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Được biết, hàng tháng, trong sinh hoạt định kỳ, cấp ủy các chi bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nam Trà My đều có đánh giá theo từng việc làm cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra mà từng cá nhân đã đăng ký thi đua làm theo lời Bác từ đầu năm. Cấp ủy Đảng và người chỉ huy đơn vị tiếp tục thể hiện tính tiên phong, vai trò gương mẫu trong việc chống tư tưởng quan liêu và thường xuyên sửa đổi lề lối làm việc để cấp dưới làm theo, lấy hiệu quả công tác làm thước đo năng lực, phát huy tác dụng tích cực của việc cấp ủy, chỉ huy nêu gương, đi đầu.


Các đồng chí cấp ủy đã học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách thông qua việc học tập Bác, người chỉ huy nhìn nhận cụ thể và toàn diện hơn về đạo đức, lối sống của mình theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, quyết tâm phấn đấu xứng đáng với vai trò của cấp ủy, người chỉ huy để cán bộ, chiến sĩ học tập, làm theo.

Tiêu biểu, đối với các cán bộ, đảng viên của đơn vị, qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân họ luôn ý thức phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao với chất lượng cao nhất.

Bằng nhiều giải pháp tích cực, cụ thể nên 6 tháng đầu năm 2023, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… trong Đảng ủy Quân sự huyện Nam Trà My đã có sự chuyển biến rõ nét.

100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tác phong công tác, lề lối làm việc từng bước được đổi mới theo hướng hiệu quả; ý thức trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp cùng lực lượng công an, tự vệ, tuần tra giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhất là địa bàn các xã giáp ranh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng... 


Cấp ủy, Ban CHQS huyện còn lãnh đạo xây dựng 100% các xã đạt 10 tiêu chí vững mạnh về quân sự, quốc phòng địa phương; trên 70% xã đạt vững mạnh toàn diện, tiêu biểu có các xã: Trà Don, Trà Mai, Trà Nam, Trà Vân… 

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng, Phong trào Thi đua Quyết thắng từng bước đi vào chiều sâu, có nề nếp, hướng mạnh vào thực hiện "một tập trung, ba khâu đột phá"; công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng hoàn thành đúng tiến độ… Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tích cực tham gia thực hiện tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, điện thoại, văn phòng phẩm, các khoản chi thường xuyên…

Có thể thấy, qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết đảng viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Nam Trà My đều chú trọng việc làm theo, đoàn kết, thống nhất tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường công tác phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn với quan điểm "sai đâu, sửa đó" trên tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ. Những tháng cuối năm 2023, với phương châm phấn đấu "Mỗi chiến sĩ là một tấm gương”, Ban CHQS huyện Nam Trà My phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ Quân sự huyện "trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liền…

Tác giả: Nguyễn Hồng Trung

Nguồn tin: Ban Chỉ huy Quân sự huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: