Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội Nam Trà My hoàn thành rà soát, đối chiếu, cập nhật mã định danh cá nhân/mã căn cước công dân đối với người thamg gia BHXH, BHYT.

Lượt xem: 236

Thực hiện Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/2022/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Gọi tắt là Đề án 06). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương và hiệu quả mang lại trong việc quản lý, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), ngay từ đầu tháng 04/2022, BHXH huyện Nam Trà My đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký nhiệm vụ cập nhật mã định danh cá nhân/mã căn cước công dân vào hồ sơ của người tham gia BHYT là nhiệm vụ đột phá trong năm.
Người dân dùng thể căn cước công dân đi khám chữa bệnh

Với định hướng như vậy, BHXH huyện đã chủ động phối hợp với Công an huyện tổ chức đối chiếu thông tin giữa cơ sở dân cư do Công an quản lý với dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT do BHXH huyện quản lý để cập nhật thông tin khi các dữ liệu thông tin khớp đúng. Trong quá trình thực hiện đối chiếu, BHXH huyện luôn phối hợp với UBND các xã rà soát, xác định kịp thời các trường hợp phát sinh vướng mắc như sai lệch, thiếu sót thông tin. Đồng thời, từ các phần mềm quản lý của ngành, BHXH huyện chủ động xây dựng các ứng dụng excel để thống kê, kiểm soát từng người đã, chưa được cập nhật, qua đó giúp cho việc rà soát, đối chiếu được thuận lợi hơn rất nhiều.

Đến cuối năm 2022, BHXH huyện cơ bản đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin, xác định đúng được hơn 90% dân cư và đã cập nhật xong. Trong 10% còn lại với hơn 3.000 trường hợp cần phải được xác minh, phần lớn là chỉ có thông tin ở một bên dữ liệu. Năm 2023, BHXH huyện tiếp tục tập trung rà soát từ cơ sở để xử lý nhằm hướng đến 100% dân cư được cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, nhằm quản lý tốt người tham gia BHYT cả về thông tin và số người.

Đến nay, BHXH huyện cơ bản đã hoàn thành việc rà soát, đối chiếu và xử lý các vướng mắc. Kết quả tính đến 06/09/2023, trên địa bàn huyện có 32.842 người đăng ký dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, đã cập nhật mã định danh cá nhân/mã căn cước công dân được 32.780 người, đạt 99,81%. Còn lại 62 người chưa được cập nhật. Trong đó: 36 người có công cách mạng, hưu trí bị sai thông tin chờ ngành chức năng xác định, điều chỉnh, 22 người chưa kê khai thông tin để cấp mã định danh cá nhân, 04 người đã có thông tin nhưng bị lỗi đồng bộ hộ gia đình và đang tham gia BHXH bắt buộc ở nơi khác chưa được xử lý. BHXH huyện tiếp tục theo dõi cập nhật khi các ngành chức năng có điều chỉnh.

Với kết quả đạt được như trên, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp trong việc khám, chữa bệnh, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Góp phần cho BHXH quản lý chặt chẽ thông tin người tham gia và phát triển người tham gia BHYT sát đúng dân cư trên địa bàn. Hiệu quả còn thể hiện ở việc người dân cũng không phải mất thời gian đi lại, BHXH giảm rất nhiều thời gian và chi phí cho việc cấp lại thẻ BHYT giấy khi người tham gia làm mất, hỏng./.

Tác giả: Huỳnh Ngọc Thạo

Nguồn tin: Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: