Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

UBND XÃ TRÀ VÂN BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH-QP-AN NĂM 2023

Lượt xem: 169

Vừa qua tại xã Trà Vân, UBND xã tổ chức buổi hội nghị báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (KT - XH - QP – AN) 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.


Về dự làm việc với xã có đồng chí Trần Duy Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện, dự hội nghị còn có các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện cùng tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua UBND xã đã chỉ đạo, điều hành các ban, ngành triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ phát KT-XH-QP-AN ở địa phương , các vấn đề về tôn giáo được giám sát chặt chẽ, tăng cường phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân. Lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi đạt kế hoạch đã được đề ra, trong thời gian qua xã đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai tốt công tác bảo vệ rừng, trồng rừng và trồng cây dược liệu đạc chỉ tiêu, thực hiện tốt công tác xắp xếp khu dân cư, các chính sách xã hội luôn được quan tâm và triển khai kịp thời có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua xã vẫn còn những thiếu sót và hạn chế. Công tác giải ngân các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không đạc chỉ tiêu giải ngân so với yêu cầu, triển khai phương án hỗ trợ cho người nghèo, các dự án đầu tư nông thôn mới chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí Trần Duy Dũng,  Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra một số thiếu sót và hạn chế của xã trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm cần thực hiện gấp trong 3 tháng cuối năm.  Tập trung triển khai tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản để giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, các nguồn vốn của Trung ương và địa phương từ nay đến cuối năm đảm bảo công tác giải ngân kịp thời. Triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện đầy đủ các dự án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo, các dự án hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và trồng rừng theo chiến lượt lâu dài và bền vững. Phát huy tốt công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với mọi tần lớp nhân dân, giám sát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, đảm bảo quốc phòng an, ninh tại địa phương.

Tác giả: Trung Lê

Nguồn tin: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: