Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Sáng ngày 12/7/2022, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ và giao nhiệm vụ diễn tập cho 03 xã năm 2022.

Lượt xem: 957

Về dự có đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện năm 2022; đồng chí Phùng Thị Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Trần Duy Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện theo Quyết định Khung diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; Lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Leng.
Quang cảnh hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm

Thời gian qua Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đã lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 và triển khai các bước diễn tập … Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã chủ động phối hợp làm tốt công tác đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập.

Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện tiến hành giao nhiệm vụ diễn tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, bộ phận phục vụ diễn tập, khung tập cấp huyện về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của mỗi ngành và toàn hệ thống chính trị của huyện đối với công tác diễn tập. Đồng thời, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị các văn kiện, thống nhất nội dung, tổ chức, phương pháp, ý định diễn tập cấp huyện để có cơ sở cho các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang tập trung xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch của từng ngành, từng địa phương trên 300 đầu văn kiện phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập.

Các đơn vị đã phối hợp đảm bảo tốt các nội dung diễn tập và đại biểu tham quan theo dõi khu vực tập vận hành cơ chế và khu vực thực binh, theo đúng ý định chỉ đạo của tỉnh, vào ngày 26 và ngày 27/5/2022. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng và ý thức trách nhiệm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp. Thể hiện trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, chủ động chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ trong mọi tình huống; tạo điều kiện thuận lợi cho huyện tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.
Đ/c Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập ghi nhận và biểu dương công tác diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện đã đạt được kết quả tốt. Các đơn vị diễn tập đều đạt so với yêu cầu của Ban chỉ đạo đề ra. Nội dung diễn tập sát với diễn biến tình hình có thể xảy ra, công tác tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Qua đó phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Đ/c Trung tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện,
Phó trưởng ban Thường trực BCĐ giao nhiệm vụ cho 3 xã

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện tiến hành giao nhiệm vụ diễn tập cho 3 xã năm 2022.Tác giả: Lê Viết Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: