Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022 của VKSND huyện Nam Trà My

Lượt xem: 861

Chấp hành theo các chế định của Hiến pháp và pháp luật, trong 06 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trà My đã đoàn kết, nổ lực cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Quang cảnh hội nghị 6 tháng đầu năm 

Trong kỳ, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn được giữ vững, không phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự; không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người. Tình hình tội phạm có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan tư pháp đã chủ động, phối hợp chặt chẽ và cơ bản thực hiện tốt các hoạt động như: điều tra vụ án hình sự; bắt, tạm giữ, tạm giam; xét xử hình sự; thi hành án hình sự; hoạt động giải quyết các vụ, việc hôn nhân gia đình; hoạt động thi hành án dân sự; thi hành án hình sự và hoạt động bổ trợ tư pháp.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện về cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật. Không để xảy ra oan, sai, không có trường hợp nào án do Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam bỏ trốn, tự sát, phạm tội mới, không có trường hợp nào giam, giữ quá hạn, các quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng và đảm bảo.

Chủ động, tích cực, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cơ quan điều tra cùng cấp để làm tốt hơn việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với 14 nguồn tin tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ mọi nguồn tin tội phạm mới tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ nguồn tin và phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Việc Cơ quan CSĐT ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc có văn bản trao đổi quan điểm giải quyết với Viện kiểm sát đều được Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Viện ra văn bản thống nhất hoặc không thống nhất với quan điểm giải quyết vụ án của Cơ quan CSĐT.

Luôn tăng cường trách nhiệm công tố gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm sát điều tra đối với 16 vụ/56 bị can, tham gia hỏi cung 20 lượt; đề ra 10 Yêu cầu điều tra. Phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an, Tòa án lựa chọn 02 vụ án hình sự làm án điểm theo chỉ tiêu. Các văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát đều được Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp thu và thực hiện. Kiểm sát viên bám sát hoạt động điều tra nên kịp thời đề ra yêu cầu điều tra trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ và thực hiện việc kiểm sát theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự; chủ động tổ chức trao đổi với các cơ quan liên ngành những vấn đề có vướng mắc để thống nhất phương án xử lý đúng quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát đã nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; ra quyết định truy tố đúng hạn luật định, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội. Tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Trong công tác kiểm sát xét xử trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được nâng lên, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội. Trong quá trình kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ về trình tự, thủ tục không để xảy ra vi phạm về tố tụng đối với 07 vụ/31 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trà My thực hiện nghiêm túc Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam. Hằng ngày đơn vị phân công Kiểm sát viên đến nắm tình hình tạm giữ, tạm giam, nắm chắc các đối tượng đưa vào giam giữ nhằm phân loại giải quyết kịp thời, đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam có lệnh của cơ quan và người có thẩm quyền không để tình trạng giam giữ người không có lệnh, đảm bảo các chế độ của người bị giam, giữ. Tiến hành 02 lượt trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nam Trà My trong quý I/2022 và 06 tháng đầu năm 2022 và đã ban hành 02 kết luận.

Đã kiểm sát việc ban hành 04 Quyết định thi hành án phạt tù có thời hạn; 01 Quyết định thi hành án treo. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp và ban hành kiến nghị cơ quan, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời. Viện kiểm sát đã tiến hành 01 cuộc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Trà Linh và đã ban hành 01 kết luận.  

Thực hiện các quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, đơn vị kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình. Kiểm sát các quyết định giải quyết của Toà án. Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhận thấy việc giải quyết của Toà án đúng thời hạn, trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng dân sự. Viện kiểm sát chủ động phối hợp, đôn đốc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhằm nâng cao tỉ lệ thi hành số việc có điều kiện. Phấn đấu thi hành dứt điểm số việc, số tiền có điều kiện thi hành còn tồn đọng.

Trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ổn định, an ninh, chính trị được giữ vững; hệ thống pháp luật từng bước hoàn thiện, trình độ nhận thức pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng lên, tạo thuận lợi cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đơn vị luôn được sự quan sự tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy cũng như sự chỉ đạo trực tiếp thống nhất của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam, đây là những nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả, chất lượng công việc của đơn vị.

Công chức, Kiểm sát viên, chuyên viên làm nghiệp vụ luôn nâng cao vị trí, vai trò trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở địa phương. Các khâu công tác đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảm bảo mọi hành vi phạm tội, người phạm tội được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và người phạm tội; không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền con người, quyền công dân trái luật.

Công tác giúp đỡ hộ nghèo theo phân công của UBND huyện đạt được một số kết quả nhất định, tham gia các hoạt động tại cấp ủy, chính quyền xã được giao phụ trách có những tiến triển đáng kể; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phượng huyện có những chuyễn biến rõ rệt.

- Nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng còn lại của năm 2022

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại theo Kế hoạch công tác mà đơn vị đã đặt ra từ đầu năm, đó là:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành việc thực hiện các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của Ngành, chú trọng công tác tổ chức cán bộ; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chỉ tiêu đề ra. Kiểm sát 100% số án hình sự ngay từ khi khởi tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, tỷ lệ án kết thúc điều tra. Ra quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt trên 98%. Không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vì không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Toà án tuyên không phạm tội hoặc trường hợp đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra trái pháp luật. Không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do lỗi của Kiểm sát viên.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ, phân loại, quản lý đối tượng của Công an huyện. Chấp hành thời hạn, đảm bảo mọi trường hợp bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đảm bảo đúng thủ tục, đúng chế độ quy định. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-VKS ngày 15/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Chú trọng phát hiện vi phạm trong công tác thi hành án hình sự, trong việc quản lý giáo dục người chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và các biện pháp tư pháp khác để kiến nghị, kháng nghị kịp thời yêu cầu khắc phục. Nâng cao chất lượng các kết luận, kiến nghị qua kiểm sát.

Ban hành các Kế hoạch và tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện;  trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Trà My; phối hợp với UBMTTQVN huyện kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nam Trà My; Ủy ban nhân dân xã có bị án chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ.

Phối hợp cùng các cơ quan tư pháp, nội chính huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trên một số lĩnh vực quan trọng như: phòng chống xâm hại trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình, tuyên truyền và phòng chống tội phạm ma túy, các quy định của Luật Lâm nghiệp nhằm góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật trong thời gian đến.

Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành đảm bảo, tính chính xác của số liệu; quán triệt thống nhất công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành.

Tham gia các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và các hoạt động khác tại đơn vị. Quán triệt thực hiện xây dựng báo cáo và tham dự đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị chuyên đề do cấp ủy, chính quyền địa phương và VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức.Tác giả: Viện kiểm sát nhân dân huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: