Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Trực báo Khối Nội chính quý I năm 2023

Lượt xem: 746

Chiều ngày 23/3/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo khối Nội chính để đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, đồng chí Lê Thanh Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng và đại diện lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính huyện. 


Quang cảnh Hội nghị
Quý I/2023, các cơ quan khối Nội chính huyện đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác của ngành. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; triển khai ra quân huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo yêu cầu. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được triển khai nghiêm túc, đúng luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả; triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan khối Nội chính. Trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, lĩnh vực nội chính vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: an ninh trật tự, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp; công tác phối hợp giữa các ngành trong khối Nội chính có lúc chưa nhịp nhàng, thường xuyên; công tác thông tin báo cáo có lúc chậm, chưa chủ động; …


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan khối Nội chính huyện trong quý I. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các cơ quan trong khối Nội chính cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai các Quy định, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo gắn với tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2023 theo kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; tăng cường nắm tình hình tư tưởng nhân dân, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư. Các cơ quan Tư pháp tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các quy định của Pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự, hình sự, tạm giữ; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cơ quan khối Nôi chính chủ động phối hợp nhịp nhàng với Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng huyện để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác thuộc lĩnh vực Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải các tư pháp.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: