Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

Lượt xem: 372

Sáng 18/5/2023, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) năm 1999; được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trương Công Thuận - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS huyện và 39 cán bộ, sĩ quan Ban CHQS huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 10 xã trong huyện.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện và sự phối hợp hiệp đồng giúp đỡ của các ban, ngành, địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nam Trà My đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2022, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp trên những chủ trương biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan trong đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; thường xuyên định hướng cho cán bộ, sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu thêm tài liệu và nội dung của Luật Sĩ quan Quân đội, những vấn đề khó hiểu, đều được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự giải đáp thỏa đáng, do đó 100% cán bộ, sĩ quan của đơn vị đều nắm hiểu và thực hiện tốt Luật; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Quang cảnh Hội nghị
Đảng uỷ, chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên tập trung quan tâm thực hiện công tác bảo đảm chế độ, chính sách, hậu phương đối với sĩ quan nhất là các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thực hiện tốt chủ trương trong đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn số con em cán bộ sĩ quan quân đội, cán bộ tại chỗ đi đào tạo; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho 15 lượt cán bộ đi đào tạo hoàn thiện cấp phân đội, đào tạo cấp trung đoàn trở lên thuộc Ban CHQS huyện với số tiền 20.000.000đ. Thực hiện nghiêm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ sĩ quan. Quân tâm chăm sóc sức khỏe cho đội đội ngũ cán bộ sĩ quan: đã đề nghị tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe cho trên 156 lượt cán bộ sĩ quan các cấp.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị của sĩ quan, chú trọng tạo nguồn từ đối tượng là đảng viên, đoàn viên ưu tú. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra quân nhân dự bị. Từ năm 1999 đến nay, huyện liên tục đạt chỉ tiêu động viên huấn luyện quân dự bị 100% quân số. Đội ngũ sĩ quan dự bị trong huyện từng bước được cải thiện về cả số lượng, chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan trong tình hình mới; đánh giá đặc thù, sự phối hợp giữa Luật Sĩ quan Quân đội với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện, nghiên cứu đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang Nam Trà My “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”.

Hội nghị đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong toàn đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp giúp người dân nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng quân đội là trách nhiệm của cả xã hội. Đồng thời, thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đội ngũ sĩ quan; tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong tổ chức thực hiện Luật. Trong quá trình thực hiện cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề chưa thống nhất, những bất cập để báo cáo lãnh đạo cấp trên để có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhằm thực hiện tốt Luật sĩ quan QĐNDVN, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng QĐND, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tác giả: Nguyễn Hồng Trung


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: