Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Phong trào thi đua quyết thắng, động lực để lực lượng vũ trang huyện Nam Trà My hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Lượt xem: 783

Quán triệt và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT), Đảng ủy quân sự huyện, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) có những bước phát triển mới.

Năm 2022 thực hiện phong trào TĐQT với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng”, phong trào TĐQT trong LLVT huyện đã gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện trong thời kỳ mới.

Xác định xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, bảo đảm cho LLVT huyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng ủy quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; gắn kết chặt chẽ giáo dục nâng cao nhận thức với định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin cho bộ đội; nhiều mô hình mới được áp dụng trong giáo dục chính trị đạt hiệu quả cao. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đúng định hướng, chủ động tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT huyện. Phong trào TĐQT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu.


Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phong trào TĐQT của LLVT huyện hướng vào nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) với tinh thần “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nề nếp, chế độ SSCĐ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án SSCĐ, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. LLVT huyện phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đầu tư củng cố các công trình quân sự trong thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) góp phần xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc.

Phong trào thi đua trong huấn luyện của LLVT huyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, ngày càng có chiều sâu. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo tình huống, sát đối tượng, sát thực tế chiến đấu... tích cực đầu tư cơ sở vật chất, mô hình, bãi tập phục vụ huấn luyện; tổ chức kiểm tra đánh giá đúng thực chất, khách quan và khắc phục triệt để bệnh thành tích trong huấn luyện. Chất lượng huấn luyện của huyện không ngừng được nâng lên, ngày càng đồng đều, vững chắc. Trong năm, huyện tổ chức diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ đạt kết quả khá. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập KVPT huyện có thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ năm 2022, kết quả đạt giỏi. Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 3 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Leng, kết quả đạt khá…

  Thực hiện phong trào TĐQT, các cấp ủy, chỉ huy trong LLVT huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng chính quy chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; thực hiện đúng điều lệnh, điều lệ và các quy định của cơ quan, đơn vị; có nhiều chủ trương, biện pháp quản lý bộ đội. Tình hình xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ; giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,2%. LLVT huyện đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện. Thường xuyên duy trì đủ lượng vật chất hậu cần SSCĐ theo quy định và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển tốt. Cuộc vận động 50 được các cơ quan, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, đạt nhiều thành tích trong các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; “Dân vận khéo” xây dựng đơn vị dân vận tốt…góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) thường xuyên được coi trọng. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để ĐHTT khẳng định mình trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và tham gia các hội thi, hội thao; giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai... Công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở bảo đảm ĐHTT thực sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng được suy tôn... Từ phong trào TĐQT đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT, gương người tốt, việc tốt, trong năm 2022, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đạt danh hiệu: “Đơn vị quyết thắng”, có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X. Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy, Bộ CHQS, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào TĐQT năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để thực hiện chủ đề thi đua và tư tưởng chỉ đạo, đưa phong trào TĐQT trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn huyện, Đảng ủy, Ban CHQS, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng LLVT huyện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT.

Phong trào TĐQT của LLVT huyện hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện hiệu quả “ba khâu đột phá: Về tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đối với công tác TĐKT; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, làm tham mưu của cơ quan chính trị; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Tiến hành công tác khen thưởng bảo đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; chú trọng công khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; các tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa.

Với nền tảng là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, LLVT huyện tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", ý chí tự lực, tự cường năng động, sáng tạo, và ra sức thi đua lập nhiều chiến công, thành tích mới, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng Nhà nước và nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Hồng Trung


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: