Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng ở ban chqs huyện nam trà my

Lượt xem: 94

Với tốc độ lan truyền thông tin nhanh, thông tin rộng, Intemet, mạng xã hội dần trở thành nhu cầu trong đời sống của con người. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ mà các thế lực thù địch, phản động tận dụng tối đa để gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, phối hợp đấu tranh thông tin nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.


Ban CHQS huyện là cơ quan Quân sự địa phương có chức năng quản lý Nhà nước về công tác Quốc phòng, Quân sự trên địa bàn. Có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình. Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền sâu, rộng thông tin tích cực, xây dựng tuyến tin bài, nội dung đấu tranh chuyên sâu thì việc xây dựng hệ thống kênh truyền thông, và xây dựng lực lượng làm công tác truyền thông trên không gian mạng đã được Đảng ủy Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Đơn vị tổ chức, phân công lực lượng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, sử dụng các kênh truyền thông, tiến hành hoạt động đấu tranh thông tin tiêu cực trên không gian mạng góp phần cùng các ngành và địa phương chỉ đạo các lực lượng xây dựng nội dung, bài viết đấu tranh tuyên truyền cung cấp thông tin tích cực, các nguồn thông tin chính thống để định hướng dư luận.

Các chế độ theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng được đơn vị duy trì lưc lượng 47 hoạt động chặt chẽ; kịp thời xây dựng các phương án, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai các phương án phòng thủ, từng bước tạo lập cơ sở, xây dựng thế trận tác chiến không gian mạng vững chắc. Với cách tổ chức, bố trí thành phần ca trực, thời gian canh trực khoa học; thực hiện hiệu quả mô hình “Kíp trực mẫu mực”, tinh thần “Vào ca là vào vị trí chiến đấu”, “Xử lý thành công một sự cố là lập một chiến công” các kíp trực đề cao kỷ luật, ý thức, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn trọng không để sai sót dù là nhỏ nhất; xử lý tình huống kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh mạng trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Để tổ chức, bố trí được các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân trên không gian mạng đơn vị thực hiện nhất quán quan điểm “Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ địa phương”. Xác định rõ các lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là: Lực lượng nòng cốt - quân chủ lực; Lực lượng phối hợp - bộ đội địa phương; Lực lượng dự bị, tham gia - dân quân tự vệ.

Theo đó, cơ chế phối hợp tổ chức đấu tranh được thực hiện như sau: Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy chủ trì công tác phối hợp, huy động lực lượng. Các lực lượng khác, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc: Việc tổ chức đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng; được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức và theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan chức năng thường xuyên chỉ đạo, tổ chức đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc. Bảo đảm tính chủ động, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và chế độ bảo mật thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, trong thời đại bùng nổ thông tin, kỹ thuật thông tin đóng vai trò vô cùng to lớn, trong đó tình báo là hoạt động đi đầu, thông tin là hoạt động chủ đạo để giành ưu thế thông tin tuyệt đối trước đối phương. Những ưu thế về thông tin sẽ giúp người chỉ huy đưa ra quyết định chính xác, cũng như tạo ra ưu thế trong hành động tác chiến. Các cuộc chiến tranh tương lai, lực lượng tác chiến quy mô nhỏ thực hiện hoạt động tác chiến tâm lý và tác chiến mạng dựa trên cơ sở hệ thống thông tin sẽ ngày càng phát huy vai trò to lớn của nó, giúp người chỉ huy chiếm ưu thế về thông tin trên chiến trường. Với sự ứng dụng rộng rãi của hệ thống mạng, hoạt động đấu tranh thông tin liên hợp sẽ ngày càng được tăng cường, mở rộng.

Bên cạnh đó, hoạt động dấu tranh thông tin không những sẽ đóng vai trò là cầu nối trong tác chiến liên hợp quân binh chủng, mà còn thực hiện vai trò như là lực lượng hỗ trợ, chi viện tác chiến ở tiền tuyến cho lực lượng chủ lực. Lực lượng đấu tranh thông tin liên hợp sẽ hoạt động theo mô hình linh hoạt hơn, có khả năng chia tách nhóm, thậm chí là kết hợp biện pháp tiến công cứng - mềm, đối kháng tổng thể trong binh chủng hợp thành.

Thượng tá Ngô Văn Hào, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Đấu tranh trên không gian mạng là một lĩnh vực mới, chưa có các chiến lệ, tiền lệ ở Nước ta. Do đó, Đảng ủy Ban CHQS huyện xác định nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng là nhiệm vụ lâu dài, kiên trì và phải thường xuyên được tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức “chiến đấu” hiệu quả hơn.

Đơn vị đã triển khai các giải pháp đồng bộ, tổ chức huấn luyện cho bộ đội có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ công nghệ thông tin và tác chiến giỏi, xây dựng lực lượng tinh nhuệ; cán bộ, chiến sĩ có tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đơn vị luôn bám sát mọi diễn biến trong và ngoài nước, chú trọng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trinh sát mạng, đấu tranh thông tin, tác chiến mạng; chủ động xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt vũ khí trang bị, phương tiện, xây dựng các phương án tác chiến; phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan xây dựng thể trận phòng thủ vững chắc.

Qua đó, công tác phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đơn vị thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong mọi tình huống.

Tác giả: Hồng Trung - Chính trị viên phó cơ quan quân sự huyện

Nguồn tin: Cơ quan quân sự huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: