Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN - MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

Lượt xem: 3035

Chiều ngày 04/8/2014, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác với Khối dân vận các xã - mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Điền - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.

          Sáu tháng đầu năm qua, Khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của Nhân dân; tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động góp phần ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tập trung hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp xã và cấp huyện. Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực trong việc triển khai các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25, Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị.


Đồng chí Nguyễn Văn Điền - Trưởng Ban Dân vận chủ trì hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Điền đánh giá cao những kết quả đạt được trong hệ thống dân vận - mặt trận 6 tháng đầu năm và đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2014, Mặt trận, các đoàn thể và Khối Dân vận tập trung vào một số việc sau: Củng cố Khối Dân vận sau Đại hội Mặt trận các xã, chú trọng nộidung hoạt động của Khối Dân vận, Tổ Dân vận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền  và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Việc thực hiện Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát người có công với cách mạng trong 2 năm giai đoạn 2014-2015  và làm tốt công tác chuẩn bị nội dung Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ II, Hội nghị tổng kết tuyên dương phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình tiên tiến (giai đoạn 2012-2014). Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân chăm sóc và thu hoạch vụ hè - thu, làm tốt công tác phòng chống lụt bão và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm khi mùa mưa bão đến.

Tác giả: Ban Dân vận

Nguồn tin: Ban Dân vận


[Trở về]

Các tin mới hơn: