Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Lượt xem: 1452

Sáng ngày 10/01/2017, Ban Dân vận Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể; phó bí thư kiêm trưởng khối dân vận và cán bộ chuyên trách dân vận đảng ủy các xã. Đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, dự, chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2016 cho thấy, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực: Công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận được chú trọng; hệ thống dân vận các cấp đã chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến về tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là thi đua phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao sôi nổi từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, phối hợp với Sư đoàn BB351 thực hiện tốt công tác dân vận làm đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh và tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn hóa mới tại xã Trà Vinh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của công tác dân vận trong năm 2016, đó là: Công tác tổ chức quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận ở một số cấp ủy Đảng chưa kịp thời. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao, nhất là đăng ký thoát nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng lưu ý hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở cần chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp; tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, thi đua sản xuất để thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh lại lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,
trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc 


Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Huệ – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, trao giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2016; trao 04 giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016./.


Tác giả: Ban Dân vận Huyện ủy

Nguồn tin: Ban Dân vận Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: