Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban chỉ huy quân sự xã Trà Don “Dân vận khéo” thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Lượt xem: 1045

Thực hiện lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối kết hợp các ngành, đoàn thể địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trà Don, huyện Nam Trà My đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là công tác khám sức khỏe cho thanh niên, tuyển quân và huấn luyện quân sự đạt nhiều kết quả quan trọng.


Ông Hồ Văn Ngũ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trà Don cho biết: với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hàng năm, Ban CHQS xã quán triệt các nội dung, chỉ đạo của cấp trên đến đơn vị và cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, diễn tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng. Đồng thời, hoàn thành các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đảm bảo cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở quan trọng để củng cố tiềm lực quốc phòng trong địa bàn xã, huyện và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Ngoài ra, Ban CHQS xã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các thôn đội trưởng và lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, Bí thư chi bộ và Trưởng Ban Nhân dân xã thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động Nhân dân nắm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và lực lượng dự bị động viên. Từ đó, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền để có định hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả.

Thành công từ công tác "Dân vận khéo" được minh chứng rõ nét qua việc triển khai thực hiện khám sức khỏe, tuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ trong nhiều năm liền đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Hàng năm, để chuẩn bị tốt nhất cho công tác giao quân, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã rà soát, tổng hợp, phân tích từng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Báo cáo thực lực và tham mưu cho Đảng ủy, UBND đưa ra Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã xem xét. Từng bước loại ra các thanh niên không đủ điều kiện khám tuyển, như: thanh niên hạn chế về trình độ học vấn, đạo đức chính trị, các bệnh tật bẩm sinh... thanh niên được miễn hoặc được hoãn đều được hội đồng cân nhắc dân chủ, công khai. Chốt danh sách và ra lệnh gọi thanh niên đủ điều kiện lên trạm y tế khám sức khỏe.


Ban CHQS còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt việc tuyên truyền về truyền thống cách mạng, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, coi đây là một trong những chỉ tiêu thi đua quan trọng của các tổ chức đoàn thể. Phối hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về nhiệm vụ của thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân công cụ thể cho các thành viên phối hợp cùng với chi bộ và Ban Nhân dân các thôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc diễn biến tư tưởng của thanh niên trong diện khám tuyển. Khéo léo đấu tranh với những thanh niên có tư tưởng trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Qua đó, mọi vướng mắc, khó khăn đều được xử lý kịp thời; chất lượng thanh niên khám tuyển ngày một nâng cao cả về thể lực, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, lối sống. Cụ thể trong năm 2022, xã Trà Don có 05 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch. trong đó có hai Thanh niên có trình độ đại học.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Trà Don duy trì chăm sóc thường xuyên trên 3ha đất trồng cây Quế truyền thống cung cấp dược liệu phát triển kinh tế địa phương. Ông Hồ Văn Bút, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: với diện tích 3ha đất, Ban CHQS xã trồng 3.600 cây Quế, chăn nuôi 350 con Gà, 240 con Vịt Xiêm, đào ao nuôi Cá trên diện tích 200m2 hằng  năm thu về hơn 70 triệu đồng, góp phần cải thiện bữa ăn của đơn vị.


Có thể nói, kết quả đạt được từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Ban CHQS xã Trà Don đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đó, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, Ban CHQS xã Trà Don tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo. Nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình “Dân vận khéo” đã có và tiếp tục xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của Ban CHQS xã. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ xã vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Hồng Trung

Nguồn tin: Ban Chỉ huy Quân sự huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: