Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY TRỰC BÁO CÔNG TÁC QUÝ I/2014

Lượt xem: 1952

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY TRỰC BÁO CÔNG TÁC QUÝ I/2014

Sáng ngày 14/3/2014, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác Văn phòng cấp ủy Quý I/2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tòng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các TCCS Đảng và cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã. Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - HUV, Chánh Văn phòng - Chủ trì cuộc họp, phát biểu khai mạc


Quan cảnh trực báo Công tác Văn phòng quý I/2014

Từ đầu năm đến nay, bám sát Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra và các công việc đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt, Văn phòng cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, nắm chắc tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc nổi cộm trên địa bàn huyện; qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH và tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu chưa đảm bảo, đã ảnh hưởng đến công tác tổng hợp thông tin và tham mưu của Văn phòng Huyện ủy.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tòng - Phó Bí thư Huyện ủy - Phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tòng biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của Văn phòng cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm; đồng thời, yêu cầu bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác của BCH Đảng bộ năm 2014 và thực tiễn tình ình ở dịa phương, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cho cấp ủy, Ban Thường vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung, tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ xây dựng, ban hành các chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI); bên cạnh đó, cần bám sát cơ sở nắm chắc tình hình, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và tham mưu giải quyết các đơn thư theo đúng thẩm quyền, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn huyện.

          Cũng tại Hội nghị, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các TCCS Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định về chế độ thông tin, báo cáo; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định và việc đăng ký thi đua năm 2014 trong hệ thống Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn: