Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Lượt xem: 1550

Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Ngày 22/01, Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng chí Lê Quang Trung – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy và các đồng chí Văn phòng cấp ủy.


Toàn cảnh Hội nghj

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 và nghe đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết. Báo cáo cho biết: Trong năm 2014, Văn phòng Huyện ủy và văn phòng các Chi đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu tổng hợp, đề xuất giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ các cấp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể giúp các cấp ủy Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phối hợp tham mưu quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 42-CT/TU, ngày 31/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 27/8/2014 của Huyện uỷ Nam Trà My về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2015-2020).


Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - HUV, Chánh Văn phòng, phát biểu khai mạc hội nghị

Theo đó Văn phòng cấp ủy đã bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn huyện.


Đ/c Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo 

Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, nội chính-tiếp dân, công nghệ thông tin, công tác tài chính đảng và quản trị phục vụ cấp ủy... đều có những chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính trong đảng được quan tâm, chất lượng cán bộ được nâng lên.Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Văn phòng cấp ủy còn những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục như: Tính chủ động trong công tác tham mưu vẫn còn hạn chế, phần lớn các Văn phòng cấp ủy các cấp chưa thực hiện được nhiệm vụ thẩm định chuyên sâu, tính phản biện chưa cao; Công tác thông tin phục vụ cấp ủy có lúc, có nơi chưa kịp thời....


Đ/c Lê Quang Trung - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy trong năm vừa qua đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn phòng cấp ủy, cần chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn, từ đó tổng hợp, đề xuất tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết. Văn phòng cấp ủy các cấp cũng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác văn phòng, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa mọi hoạt động của văn phòng cấp ủy ngày càng chính quy, nền nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác văn bản hóa các quyết định của cấp ủy, bảo đảm chính xác cao các văn bản ban hành.
Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - HUV, Chánh Văn phòng, trao giấy khen cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Văn phòng Huyện ủy đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 01 cá nhân Văn phòng cấp ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014.

Tác giả: Lê Viết Quang

Nguồn tin: Lê Viết Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: