Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Lượt xem: 1904

Sáng ngày 06-6-2018, Đoàn Kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng Đoàn cùng với các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Đoàn kiểm tra làm việc với Huyện Nam Trà My

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Sau khi công bố quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách, các văn bản chỉ đạo thực hiện của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tiến hành khảo sát thực tế tại Đảng bộ xã Trà Mai và chi bộ trường PTDTNT huyện.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Khắc Thắng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tập trung hơn nữa chỉ đạo củng cố đội ngũ tuyên giáo cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại cơ sở; đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử đảng bộ xã; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức,… góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: