Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Giám sát thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH

Lượt xem: 3390

Từ ngày 12-13/6/2018, Đoàn giám sát UBMTTQ huyện Nam Trà My tiến hành giám sát tình hình thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại xã Trà Cang.
Quang cảnh buổi giám sát

Đoàn giám sát có buổi làm việc với HĐND-UBND xã để nghe báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kiểm tra các loại văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện của chính quyền xã, kiểm tra thực tế nội dung niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn; tiến hành họp Nhân dân thôn ở 4, xã Trà Cang (có 65 người tham dự) để gặp gỡ, trao đổi và nghe nhân dân phản ánh về trách nhiệm của chính quyền và cán bộ công chức cấp xã trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH.

Qua giám sát, nhìn chung, việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của HĐND-UBND các xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung Pháp lệnh đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên. Những nội dung công khai nhân dân biết được chính quyền xã thực hiện bằng nhiều hình thức; nội dung, hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đảm bảo quy định của Pháp lệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện chính quyền cấp xã còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức thực hiện thiếu thường xuyên, chưa nâng cao hiệu quả giám sát của Nhân dân. Đoàn giám sát đã đề nghị Chính quyền xã cần khắc phục những hạn chế để tiếp tục thực hiện đảm bảo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã.

Tác giả: Quốc Thiên


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: