Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Trà Mai khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021)

Lượt xem: 1870

Ngày 19-6-2018, HĐND xã Trà Mai khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 7. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phùng Thị Thương - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã, các ban, ngành, thôn trưởng các thôn và 23/23 vị đại biểu HĐND xã.
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018; UBMT xã và các Ban HĐND báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND sau kỳ họp thứ 6 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND xã đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra theo quy định pháp luật và luật tổ chức chính quyền địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, tổ chức 3 cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện các chương trình đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo Tây Nguyên, chương trình giảm nghèo bền vững, tình hình an ninh chính trị, TTATXH,… trên địa bàn xã.

Chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phùng Thị Thương - UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: trong thời gian đến, HĐND xã cần bổ sung nhiệm vụ sau kỳ họp về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nghị quyết điều chỉnh thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, chăm sóc lúa và các loai cây màu, trồng và chăm sóc cây dược liệu, phòng trừ sâu bệnh, thiên tai, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; thực hiện tốt công tác tài chính ngân sách Nhà nước, quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giảm nghèo Tây Nguyên, tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý tài sản công. Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lâm - khoáng sản, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơi nới lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh môi trường. giải quyết tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo Chỉ thị 26 của UBND tỉnh và Chỉ thị 13 của UBND huyện. Xây dựng chương trình giám sát của HĐND 6 tháng cuối năm đảm bảo theo luật định.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua Nghị quyết bổ sung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết điều chỉnh thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.Tác giả: Nguyễn Thị Anh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: