Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Nông dân Nam Trà My chung sức thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 2825

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong việc định hướng, hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tin tưởng, thực hiện các chủ trương của huyện về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và sắp xếp khu dân cư, Hội Nông dân Nam Trà My đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt chủ trương này đến các cấp Hội và hội viên, nông dân từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, phát động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
Nông dân thôn 2, xã Trà Linh liên kết bảo vệ vườn Sâm Ngọc Linh


Những kết quả bước đầu

Năm 2017, Hội Nông dân huyện chỉ đạo cơ sở Hội lập danh sách đăng ký giúp hộ nông dân thoát nghèo; có 10/10 xã đăng ký giúp 27 hộ, trong đó HND huyện giúp 02 hộ. Việc giúp nhau thoát nghèo được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực; một số chi hội giúp nhau bằng ngày công lao động, giống cây trồng, con vật nuôi; tiêu biểu như chi Hội 1 xã Trà Tập, hội viên đóng góp giống chuối mốc và trồng cho hộ đăng ký thoát nghèo 300 gốc.

Phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất, chăn nuôi theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường. Qua đó, năm 2017 có 1.156 hộ/10 xã đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; thành lập 03 tổ hợp tác, 07 nhóm hộ cùng loại sản phẩm; tổ chức tư vấn, ký kết 02 hợp đồng dịch vụ hỗ trợ nông dân trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh. Từ phong trào, nông dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Đây là động lực cơ bản nhất để nông dân đóng góp tiền, tài sản, công trình để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Ngoài ra, Hội còn chú trọng đến công tác nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách - xã hội, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; hỗ trợ nông dân vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và các điểm trình diễn mô hình sản xuất... Năm 2017, nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách ủy thác qua kênh Hội nông dân quản lý có tổng dư nợ 30,3 tỷ đồng với 37 Tổ vay vốn, có 1.209 hộ vay. Đến nay, Hội Nông dân huyện quản lý 03 dự án cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân, gồm Dự án chăn nuôi bò sinh sản xã Trà Tập, Trà Leng với tổng số tiền 270 triệu đồng/18 hộ vay và Dự án đầu tư phát triển cây sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh với nguồn vốn 690 triệu đồng/18 hộ vay.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận hộ nông dân nghèo vì nhiều điều kiện khách quan, chủ quan khác nhau đã không thể tiếp cận và thụ hưởng có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, vẫn chưa có bước đột phá, sức bật để vươn lên thoát nghèo.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được hội viên nông dân tích cực tham gia; Hội nông dân các xã phối hợp vận động hội viên đóng góp 1.200 ngày công phát dọn 12km đường giao thông nông thôn và dọn vệ sinh khu dân cư; tham gia nạo vét 05km kênh mương nội đồng phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, có hàng trăm lượt cán bộ hội viên tham gia tu sửa, làm mới hàng chục cầu treo qua sông, suối góp phần làm cho việc đi lại của nhân dân được thuận tiện hơn.

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn

Từ việc làm cụ thể của Hội Nông dân huyện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư, Hội đã rút ra một số kinh nghiệm đó là:

1. Dù khó khăn thế nào đi nữa, nếu tổ chức tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, thì việc gì cũng thành mà gốc rễ của sự thành bại là do cán bộ, vai trò trách nhiệm vì dân của người đứng đầu các tổ chức hội là then chốt.

2. Quá trình triển khai thực hiện phải thực sự coi trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của MTTQ và các đoàn thể, trong đó Hội Nông dân thực sự phải là nòng cốt trong phong trào. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, coi trọng việc tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến và có cơ chế hỗ trợ cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Giải pháp tuyên truyền trong thời gian tới

Để tiếp tục tham gia hiệu quả vào chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và sắp xếp khu dân cư trên địa bàn huyện trong thời gian tới; các cấp Hội nông dân huyện xác định bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chương trình công tác, các chỉ tiêu, phong trào nông dân gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông thôn xóm. Các cấp hội tham gia thực hiện các chương trình lồng ghép, mô hình sản xuất, chăn nuôi. Cùng với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Công tác tuyên truyền trong thời gian đến, Hội nông dân phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện thực hiện một số giải pháp như:

+ Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện mở lớp tập huấn cho hội viên nông dân về Khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi.

+ Phối hợp với phòng LĐTBXH tuyên tuyền các chế độ chính sách của nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nông dân.

+ Đẩy mạnh công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn, quản lý nguồn vốn vay, thu lãi, gốc. Tiếp tục tuyên truyền cho hội vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

+ Phối hợp phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Đài TT-TH huyện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, giới thiệu các gương thoát nghèo, các mô hình giảm nghèo có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, giúp người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo.


Tác giả: Mỹ Hạnh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: