Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Nam Trà My - triển vọng kinh tế mới

Lượt xem: 2911

Huyện ủy Nam Trà My vừa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bổsung chỉ tiêu và các giải pháp phát triển trong thời gian tới.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ


Kinh tế có bước phát triển tích cực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt gần 10%; cơ cấu giá trị sản xuất theo giá hiện hành tăng dần ở 02 lĩnh vực: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 17,5% (năm 2015) lên 19,62% (năm 2018) và nông - lâm  nghiệp từ 48,9% (năm 2015) lên 51,5% (năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người ước tính 10,5 triệu/người/năm (tăng 5,9 triệu đồng so với năm 2015).
Sâm Ngọc Linh - cây kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của Nam Trà My

Sản xuất nông nghiệp: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh, nhất là chuyển diện tích trồng lúa rẫy sang trồng các loại cây dược liệu. Sản lượng lương thực cây có hạt năm 2017 đạt 4.826,41 tấn (tăng 154 tấn so với năm 2015), đạt 80,44% so với chỉ tiêu đề ra; bình quân lương thực đầu người đạt 164,5kg/người, đạt 74,8% so với Nghị quyết. Tổng đàn gia súc, gia cầm 54.000 con, đạt 99,9% so với Nghị quyết. Công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, khống chế được các dịch bệnh nguy hiểm. Xây dựng 07 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, đập bổi, đập thời vụ, phục vụ tưới cho hơn 212 ha/550 ha diện tích đất canh tác, đạt 38,54%. Toàn huyện có 25 trang trại lớn, nhỏ, với diện tích trên 500 ha và trên 2.518 ha vườn đồi, vườn rừng. Hiện nay có 39 nhóm hộ (779 hộ tham gia) xã Trà Linh, Trà Nam và Trà Cang phát triển trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, với tổng diện tích hiện có 932,16 ha, đạt 93,1% so với chỉ tiêu. Hằng năm, tổ chức gieo ươm 500 - 600 nghìn cây, đạt 333% so với chỉ tiêu.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Hiện nay, đã thực hiện khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư đạt 38.901,74ha; trong đó, thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng: 36.312,99ha, thực hiện khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP là 2.588,75ha. Chỉ đạo rà soát, củng cố nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng từ 107 nhóm xuống còn 96 nhóm với 1.528 hộ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng. Mật độ che phủ rừng đạt 55,3% (tăng 0,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, gắn với việc chỉ đạo triển khai xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Đến nay, kết quả đạt các tiêu chí xây dựng NTM của huyện cụ thể như sau: xã Trà Mai (xã điểm của Tỉnh) đạt 14/19 tiêu chí; 01 xã đạt 07/19 tiêu chí (Trà Nam); các xã còn lại đạt 05/19 tiêu chí.

Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thành lập các đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư Thôn 4 Trà Tập; quy hoạch chi tiết khu dân cư Thôn 3 xã Trà Mai; quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Trà Don - Trà Mai; lập đề cương và dự toán quy hoạch Tắk Pỏ thành đô thị loại V và quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí 115 khu dân cư. Tổng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 458,33 tỷ đồng (năm 2016 là 200,17 tỷ đồng, năm 2017 là 258,16 tỷ đồng), bố trí cho 193 công trình; công tác giải ngân hằng năm đạt trên 93%/năm.

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ: bước đầu hình thành các cơ sở khai thác vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản quy mô nhỏ. Hiện nay, đang đầu tư xây dựng 01 cụm công nghiệp Trà Don - Trà Mai với quy mô 05 ha. Hệ thống điện lưới quốc gia được mở rộng, nâng số hộ sử dụng điện hiện nay là 4.333 hộ/6.972 hộ, đạt tỷ lệ 62,1%. Thương mại và dịch vụ có bước phát triển đáng kể, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, tổng mức tăng trưởng của thương mại - dịch vụ giảm trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện. Tổ chức thành công Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ I - 2017 và các Phiên chợ Sâm Ngọc Linh hằng tháng (bắt đầu từ tháng 10-2017), nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản của huyện và góp phần xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký vào đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam); tổng diện tích các doanh nghiệp đến liên hệ khảo sát, đăng ký gần 200ha.

Tài chính ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương 02 năm 2016 và 2017 đạt 1.249,233 triệu đồng. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 1.200,313 triệu đồng. Thu NSNN  trên địa bàn năm 2016 và 2017 đạt 79,109 triệu đồng; bình quân hằng năm đều vượt so với kế hoạch Tỉnh giao (năm 2016 đạt 123%, năm 2017 đạt 153%).

Khó khăn cần vượt qua

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện Nam Trà My vẫn còn khó khăn, thách thức nhiều mặt.

Tại hội nghị nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận và cho rằng: Bên cạnh những khởi sắc bước đầu thì cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, nhất là lĩnh vực công nghiệp, du lịch chưa khai thác được lợi thế và tạo bước đột phá. Sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện tuy có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc tập trung đẩy mạnh phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu, nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm hàng hoá; năng suất cây trồng thấp; mức đầu tư và hiệu quả đầu tư cho phát triển sản xuất còn thấp. Đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn dàn trải; một số công trình, dự án chưa phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác xây dựng quy hoạch còn chậm; quản lý quy hoạch chưa hiệu quả. Công tác bồi thường, giải tỏa ở một số dự án chưa kịp thời, hợp lý, để xảy ra khiếu kiện kéo dài, gây mất lòng tin trong nhân dân. Một số công trình, dự án chưa đảm bảo các yêu cầu về thủ tục, thi công chậm tiến độ, chậm thanh toán vốn tạm ứng; chất lượng công trình còn hạn chế. Nguồn thu ngân sách địa bàn còn hạn chế, chưa bền vững (tổng thu NSNN trên địa bàn chỉ chiếm hơn 02% tổng chi ngân sách); chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. Công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn; tỷ lệ giảm nghèo tuy đạt chỉ tiêu, nhưng chưa thực sự bền vững.

Tìm hướng đi mới

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Thanh Hưng- Bí thư Huyện ủy khắng định, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn huyện cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nông nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; thực hiện tăng vụ đối với cây lúa nước từ 01 vụ thành 02 vụ/năm; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển mạnh cây dược liệu nhất là cây sâm Ngọc linh. Chú trọng công tác lai tạo và lựa chọn giống vật nuôi phù hợp, gắn với tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Đẩy nhanh tiến độ và giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông, nước sạch và điện lưới; đẩy mạnh việc xây dựng sắp xếp các khu dân cư, gắn với làm đường giao thông nông thôn, đầu tư hạ tầng lưới điện, nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân... Tiếp tục điều chỉnh, mở rộng quy hoạch, tập trung khai thác có hiệu quả quỹ đất ở trung tâm huyện và các khu dân cư mở rộng, nhằm thu hút dân cư và tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường các biện pháp thu thuế trên địa bàn, thuế nợ đọng của các doanh nghiệp; đồng thời, quản lý chi NSNN chặt chẽ theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý lâm sản, khoáng sản, xây dựng và đất đai; giải quyết dứt điểm những sai phạm trong cấp đất, làm nhà ở trái phép ở trung tâm huyện, các khu dân cư và các khu vực có dự án. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất ở, đất nông, lâm nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện; phối hợp thực hiện đồng bộ, kịp thời việc lập hồ sơ cho thuê môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng cho các doanh nghiệp, cá nhân theo đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển rừng, trồng cây dược liệu và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

Đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách cho các đối tượng hưởng chế độ theo quy định; đẩy nhanh việc giải quyết các trường hợp tồn đọng về công nhận người có công và các trường hợp công nhận mới. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân số, dân cư và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, gắn với làm tốt công tác điều tra, phân loại hộ nghèo đảm bảo sát thực tế, đúng quy định, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu đề ra.


Tác giả: Mỹ Hạnh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: