Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Trà Mai Tổ chức lớp học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Lượt xem: 1797

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 26/6/2018 của Huyện ủy Nam Trà My, ngày 26/7/2018 Đảng ủy xã Trà Mai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho các đồng chí Ban Chấp hành đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ công chức cơ quan xã.Quang cảnh lớp triển khai học tập nghị quyết

Tại hội nghị các đồng chí báo cáo viên, Thường trực Đảng ủy đã triển khai Nghị quyết số 26 – NQ/TW  ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 – NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách các chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Quán triệt các nội dung viết thu hoạch cá nhân sau khi tiếp thu Nghị quyết tại Hội nghị, phân công cụ thể nhiệm vụ triển khai tuyên truyền đến đảng viên và nhân dân tại địa phương.

Tác giả: Nguyễn Thị Anh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: