Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từ


bếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Nam Trà My khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

Lượt xem: 209

Sáng ngày 25/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021. Tham dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Phùng Thị Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và 75 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
phát biểu khai giảng lớp học


Trong thời gian 01 tuần từ ngày 25/01 đến ngày 30/01/2021, các học viên sẽ được quán triệt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH-CN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các học viên dự học phát huy tính tự giác, ý thức tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành tốt nội quy học tập của lớp; trong quá trình học tập phải thật sự chú ý lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, bám sát tài liệu học tập cũng như chủ động tìm hiểu nghiên cứu, tham khảo thêm các tài liệu chính thống khác nhằm nắm vững nội dung bài học. Đồng thời, mạnh dạn trao đổi, thảo luận cùng giảng viên những vấn đề chưa nắm vững; làm bài thu hoạch nghiêm túc, đạt chất lượng; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động ngoại khoá của lớp, góp phần vào thành công chung của lớp học.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: