Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRÀ MY

Lượt xem: 440

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Mưa cao hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, đồng thời theo chu kỳ có thể diễn ra các đợt thiên tai lớn trong thời gian tới. Mực nước sông Mê Kông và xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Ngoài ra, theo nhận định của Tổ chức khí tượng thế giới, năm 2022 các cơn sẽ bão mạnh hơn, thời gian bão kéo dài, gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ và các tháng mùa Đông sẽ tương đối nóng.
Quang cảnh sạt lỡ tại xã Trà Leng năm 2020

Để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, công tác PCTT cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cũng như người dân, cộng đồng; xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều;

- Triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 đã được UBND huyện phê duyệt. Công văn số 611/UBND-NNPTNT  ngày 29/6/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  năm 2022;

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng khốc liệt. Không để bị động, giảm sút năng lực của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước cũng như tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN.

- Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, nhất là kế hoạch công tác của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Tổ chức tập huấn, triển khai các nhiệm vụ được phân công, theo dõi, giám sát kiểm tra kết quả thực hiện.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư của địa phương, nhất là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở, giao thông, khu dân cư tránh làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai. Phát triển diện tích, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ.

- Triển khai việc thực hiện tiêu chí an toàn phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới.

- Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn, xác định công tác cứu hộ cứu nạn là hoạt động quan trọng của lực lượng vũ trang, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực cơ quan TKCN. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; rà soát bổ sung kế hoạch, phương án cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

- Nâng cao chất lượng dự báo, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên diễn ra gây thiệt hại lớn như bão, lũ, mưa, hạn hán, sạt lở đất.

- Rà soát, xác định cụ thể những điểm có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, trong đó chú trọng vai trò, sự vào cuộc của cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

- Áp dụng đa dạng các hình thức thông tin, truyền tin phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của địa phương, đảm bảo cung cấp nhanh chóng, kịp thời đến người dân khu vực bị ảnh hưởng.

- Nâng cao chất lượng và cập nhật nhanh về thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai, để nhân dân phòng tránh có hiệu quả và để có thông tin báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.Tác giả: Sông Tranh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: