Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2014)

Lượt xem: 2183

Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2014)

Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắtSách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế Đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8”, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tranh đấu, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 10/1930) hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Lịch sử 84 năm của Đảng đã khẳng định: công tác tư tưởng có tầm quan trọng hàng đầu, là một bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai”, do đó “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”.

84 năm qua tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo có nhiều thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của Ngành được giữ vững. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo hết lòng vì công việc và đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng.
Phát huy truyền thống của ngành, mỗi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận công tác tư tưởng chính trị của Đảng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015./.

Tác giả: Văn phòng


[Trở về]

Các tin mới hơn: