Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016

Lượt xem: 2053

Sáng ngày 12-01-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng Ban trực BTG Tỉnh ủy đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Quang cảnh hội nghị

Năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, toàn ngành tuyên giáo  tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, giáo dục chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, Chỉ thị 03, lịch sử Đảng... Ban Tuyên giáo các cấp có bước đổi mới về lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, từng bước đổi mới phương thức, nội dung công tác tuyên giáo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiệm vụ chính trị của ngành tuyên giáo tỉnh năm 2016 đã hoàn thành tốt, góp phần tăng cường sự thống nhất, đoàn kết trong đảng, đồng thuận trong xã hội xây dựng Đảng bộ vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” được ban tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, báo đài  trong tỉnh chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp đã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, thẩm định nội dung các hoạt động văn hóa-văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm truyền thống, sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của các địa phương trên toàn tỉnh. BTG Tỉnh ủy đã phối hợp với các nhà văn hoạt động trong thời kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường Khu V để biên soạn tập sách “Quảng Nam - miền ký ức”, xuất bản chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017).

Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu đã tích cực tham luận, thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo các cấp đã nổ lực đạt được trong năm 2016, góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2017, đồng chí yêu cầu: Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện đạt kết quả, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2017. Trong đó, chú trọng những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí- xuất bản. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục kiểm tra, khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết 32-NQ/TW, ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử hoạt động tuyên giáo tại các địa phương. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Tiếp tục quan tâm củng cố bộ máy tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện và cơ sở gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành một cách thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng 08 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016. Theo đó, tại điểm cầu huyện, thừa ủy quyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: