Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Khai giảng lớp cập nhập kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo và quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quan lý.

Lượt xem: 316

Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2023; tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp cập nhập kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo và quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quan lý. Tham dự Lễ khai giảng có thầy giáo Lê Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Phước - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và 60 đồng chí là lãnh đao, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương tên địa bàn huyện.


Đ/c Lê Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu khai giảng
Phát biểu khai giảng, đồng chí Lê Minh Đức nhấn mạnh việc tổ chức lớp học tại huyện tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia học tập một cách tốt nhất. Lớp thứ nhất diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 5 -9/6/2023 với 10 chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong gia đoạn hiện nay…trao đổi thảo luận và viết thu hoạch cuối khóa. Lớp học được các đồng chí giảng viên của trường Chính trị tỉnh lên lớp.

Đ/c Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Lê Thanh Hưng – TUV, Bí thư Huyện ủy hoan nghênh Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với trường Chính trị tỉnh tiến hành mở lớp cập nhập kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo và quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện thuận tiện trong việc đi lại, yên tâm giải quyết công việc cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh thực hiện theo Quy định 164 của Bộ Chính trị khoá XI về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây là những nội dung rất quan trọng, thiết thực, bổ ích, qua lớp học sẽ góp phần bồi dưỡng về phương pháp luận và cách vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xây dựng tư duy, tầm nhìn trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho các đồng chí tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của huyện. Đồng chí đề nghị Trung tâm Chính trị, Ban cán sự lớp bồi dưỡng nêu cao trách nhiệm quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể, thống nhất chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều  khác để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định đề ra. Các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy lớp bồi dưỡng; tích cực học tập, nghiên cứu, tích luỹ tri thức mới; chủ động liên hệ, vận dụng lý luận và kiến thức từ bài giảng vào thực tiễn công việc, địa phương, đơn vị mình. Cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của mỗi đồng chí và của cả hệ thống chính trị trong huyện, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tác giả: La Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Trung tâm Chính trị huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: