Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, tuyên huấn cuối năm 2023

Lượt xem: 79

Sáng ngày 30/11/2023, tại Hội trường, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, tuyên huấn cuối năm 2023. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, chủ trì hội nghị; đồng chí Mai Xuân Sang - UVTV, Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Trưởng Công an huyện cùng các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy các xã, cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn của 10 xã, Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Quân sự huyện.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện Đảng ủy cơ sở đã nêu những mặt đã làm được của ngành Tuyên giáo trong năm 2023: như đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện đặc biệt là sự kiện 20 năm ngày tái lập huyện (01.8.2003 -01.8.2023) gắn với Lễ hội Sâm Ngọc linh lần thứ V, năm 2023; kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên truyền về chủ trương và kết quả của việc thực hiện đề án 06, cải cách hành chính, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong năm 2023; công tác ngoại giao, tình hình thời sự quốc tế, khu vực và các nội dung khác trên nhiều lĩnh vực như khoa giáo, lịch sử, văn hóa văn nghệ…Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023 về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; hoạt động theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, qua đó, kịp thời định hướng, ổn định tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó đã nổi bật lên những cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện như chương trình phát thanh nội bộ của Đảng ủy Quân sự huyện, Vận động hỗ trợ tặng sim kích hoạt tài khoản định danh cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của Đảng ủy Công an huyện; bám cơ sở, gần dân nắm tình hình và vận động nhân dân theo đạo Tin lành thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo” của Đảng ủy xã Trà Vân.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, cán bộ tuyên giáo cơ sở thường xuyên thay đổi nên việc triển khai, tuyên truyền và đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đến với nhân dân còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc xây dựng các mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị nhưng chưa có báo cáo cụ thể về cho Huyện ủy để triển khai, nhân rộng.

Phát biểu tại Hội nghi, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn -UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện biểu dương những thành tựu mà Đảng ủy cơ sở, cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn trên địa bàn huyện đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh công tác an ninh trật tự gắn liền với công tác an ninh tư tưởng, ngành Tuyên giáo trong năm 2024 cố gắng phát huy truyền thống đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện bằng những cách làm hay hơn, sáng tạo hơn, mô hình hiệu quả nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Tác giả: La Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: