Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Công đoàn khối Đảng hội nghị cán bộ công chức năm 2016

Lượt xem: 1584

Hội nghị CBCC - LĐ Cơ quan Huyện ủy năm 2016

Sáng ngày 28/01/2016, Cơ quan Huyện ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - lao động năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phùng – HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện. Tham  dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, TTBDCT, Văn Phòng Huyện ủy, cùng toàn thể cán bộ, công chức, lao động của cơ quan. Đồng chí Ngô Tấn Lạc - Chánh Văn Phòng Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.


Quan cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác cơ quan năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo của Ban Thanh Tra nhân dân.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 03 đồng chí, giao cho Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo việc bầu Trưởng ban và hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình công tác nhằm hoạt động có kết quả thiết thực. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2016.

Tác giả: Lê Viết Quang


[Trở về]

Các tin cũ hơn: