Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 4131

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tập trung triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua cho thây, đa sô cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thể chế và bộ máy quản lý nhà nước vê công tác phòng, chông tham nhũng được tăng cường, hoàn thiện; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật, đã góp phân ngăn chặn, hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí,củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tác giả: Tỉnh ủy Quảng Nam

Nguồn tin: Tỉnh ủy Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: