Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Tổng Bí thư

Lượt xem: 3045


CHủ tịch Hồ Chí Minh

Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta
(10/1956 - 9/1960)
Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí thư Đảng


                                  
Đồng chí Trần Phú                                          Đồng chí Lê Hồng Phong

(10/1930 - 4/1931)                                                    (3/1935 - 10/1936)


                                   
 Đồng chí Hà Huy Tập                                        Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

(10/1936 - 3/1938)                                                   (3/1938 - 1/1940)


                                  
Đồng chí Trường Chinh                                  Đồng chí Lê Duẩn

(5/1941 - 10/1956)                                                        (9/1960 - 7/1986)
                        (7/1986 - 12/1986)


                                  
Đồng chí Nguyễn Văn Linh                            Đồng chí Đỗ Mười

(12/1986 - 6/1991)                                                      (6/1991 - 12/1997)


                                   
Đồng chí Lê Khả Phiêu                                Đồng chí Nông Đức Mạnh

(12/1997 - 4/2001)                                         (4/2001 - 1/2011)


               
             Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

                    (1/2011 - đến nay)


[Trở về]

Các tin mới hơn: