Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chủ tịch nước

Lượt xem: 1986


Chủ tịch Hồ Chí Minh

(1946 - 1969) 

Đồng chí Tôn Ðức Thắng

(1969 - 1981)  

Đồng chí Trường Chinh

(1981 - 1987)

Đồng chí  Võ Chí Công

(1987 - 1992) 

Đồng chí Lê Đức Anh

(1992 - 1997)

Đồng chí Trần Đức Lương

(1997 - 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết

( 6/2006 - 7/2011 )

Đồng chí Trương Tấn Sang

(từ 7/2011 - đến nay)[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: