Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chủ tịch Quốc hội

Lượt xem: 1896

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tố

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Khoá I

(02/3/1946 - 8/11/1946)

 

Đồng chí Bùi Bằng Ðoàn

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Khoá I

(09/11/1946 - 19/9/1955)

 

Đồng chí Tôn Ðức Thắng

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Khoá I

(20/09/1955 - 8/5/1960)

 

Đồng chí Trường Chinh

Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội các Khoá II, III, IV, V, VI

(7/1960 - 7/1981)

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch Quốc hội Khoá VII

(7/1981 - 6/1987)

 

 

Đồng chí Lê Quang Ðạo

Chủ tịch Quốc hội Khoá VIII

(6/1987 - 9/1992)

 

Đồng chí Nông Ðức Mạnh

Chủ tịch Quốc hội Khoá IX, X

(9/1992 - 27/6/2001)

 

Đồng chí Nguyễn Văn An

Chủ tịch Quốc hội Khoá X, XI

(27/6/2001 - 27/6/2006)

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII

(Từ 27/6/2006 - 23/7/2011)

 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội khoá XIII

(Từ 23/7/2011)


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: