Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 2080

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ

(11/1946 - 9/1955)

 

 

Đồng chí Phạm Văn Đồng

(1955 - 1987) 

 

 

Đồng chí Phạm Hùng

(1987 - 1988) 

 

 

Đồng chí Đỗ Mười

(1988 - 1991)

 

 

Đồng chí Võ Văn Kiệt

(1992 - 1997)

 

 

Đồng chí Phan Văn Khải

(1997 - 6/2006)

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

(Từ 6/2006)[Trở về]

Các tin cũ hơn: