Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Tenlơnman

Lượt xem: 1848

(ĐCS)

Ernst Thälmann (1886 - 1944), nhà hoạt động phong trào cộng sản Đức và quốc tế, chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (từ 1925).

Sinh ở Hambua (Hambourg). Những năm 1903 - 17, đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức. Từ 1917 đến 1920, đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Độc lập Đức. Từ 1920, đảng viên Đảng Cộng sản Đức. Tham gia cuộc cách mạng tháng 11.1918, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Hambua năm 1923. Năm 1923, uỷ viên Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Đức. Từ 1925, chủ tịch Đảng. Từ 1924 đến 1933, nghị sĩ Quốc hội Đức, được Đảng Cộng sản đưa ra tranh cử tổng thống các năm 1925 và 1932. Từ 1924 đến 1928, uỷ viên dự khuyết, từ 1928 đến 1934, uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Tháng 3.1933, bị Cơ quan mật vụ, Đức quốc xã (phát xít Đức) - Gextapô (Gestapo) bắt. Tháng 8.1944, bị phát xít Đức giết ở trại tập trung Bukhenvan (Buchenwald).

Các từ khóa theo tin:

BVK (tổng hợp)


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: