Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015

Lượt xem: 3471

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM TRÀ MY

(Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

1. Đ/c: Hồ Thanh Bá                           Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện
2. Đ/c: Nguyễn Thanh Tòng               Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  
3. Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết Thanh        Phó Bí thư Huyện ủy              
4. Đ/c: Hồ Quang Bửu                        Phó Bí thư - CT UBND huyện

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

5. Đ/c: Châu Thanh Hải                         UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
6. Đ/c: Nguyễn Thành Tâm                   UVTV, Trưởng Công an huyện
7. Đ/c: Trần Duy Dũng                          UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
8. Đ/c: Lê Thanh Hưng                          UVTV, PCT UBND huyện
9. Đ/c: Nguyễn Hữu Nghĩa                    UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
10. Đ/c: Lê Ngọc Kích                           UVTV, PCT UBND huyện
11. Đ/c: Nguyễn Thế Phước                  UVTV, PCT UBND huyện
12. Đ/c: Nguyễn Văn Điền                    UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
13. Đ/c:

                                                 CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

14. Đ/c: Đậu Đình Hà                             HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
15. Đ/c: Phan Văn Tiến                       HUV, Trưởng phòng NN&PTNN huyện
16. Đ/c: Phùng Thị Thương                   HUV, UV Thường trực HĐND huyện
17. Đ/c: Võ Như Sơn Trà                             HUV, Chánh Thanh tra huyện
18. Đ/c: Lê Xuân Hà                              HUV, Trưởng phòng Y tế huyện
19. Đ/c: Nguyễn Tấn Thành                  HUV, CVP HĐND-UBND huyện
20. Đ/c: Nguyễn Đình An                      HUV, Trưởng phòng GD & ĐT huyện
21. Đ/c: Nguyễn Văn Cầm                    HUV, GĐ TTYT huyện
22. Đ/c: Nguyễn Trường Sinh               HUV, GĐ TT BDCT huyện
23. Đ/c: Trần Ngọc Hiếu                       HUV, PCN UBKT huyện ủy
24. Đ/c: Nguyễn Văn Hoành                 HUV, Phó CT HĐND huyện
25. Đ/c: Trà Phương Đông                    HUV, Chính trị viên BCH Quân sự huyện
26. Đ/c: Nguyễn Văn Cẩn                     HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy
27. Đ/c: Lê Trung Thực                         HUV, Phó Trưởng phòng TC-KH huyện
28. Đ/c: Đinh Việt Trung                       HUV, Phó Trưởng Công an huyện
29. Đ/c: Nguyễn Thị Huệ                       HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện
30. Đ/c: Hồ Văn Xung                           HUV, Chủ tịch Hội ND huyện
31. Đ/c: Hồ Thị Minh Thuận                 HUV, CT Hội LHPN huyện
32. Đ/c: Trần Văn Anh                           HUV, Bí thư Đảng bộ xã Trà Dơn
33. Đ/c: Nguyễn Văn Bình                     HUV, Bí thư Huyện đoàn
34. Đ/c: Trần Ngọc Luận                        HUV, Bí thư Đảng bộ xã Trà Vinh
35. Đ/c: Nguyễn Đình Phùng                 HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện
36. Đ/c: Hồ Văn Dư                                HUV, Bí thư Đảng bộ xã Trà Mai
37. Đ/c: Nguyễn Thanh Lưỡng               HUV, Bí thư Đảng bộ xã Trà Don
38. Đ/c Trần Văn Mẫn                            HUV, Chủ tịch UBND xã Trà Mai
38. Đ/c Dương Trinh                                 HUV, Trưởng phòng VHTT huyện

Tác giả: Văn phòng


[Trở về]

Các tin mới hơn: