Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

NAM TRÀ MY LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lượt xem: 2248

Năm 2021, những tháng đầu năm 2022 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch Covid-19 cuối tháng 10/2021 trên địa bàn huyện Nam Trà My kết hợp với mưa, lụt gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân. Đây là những vấn đề trọng tâm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, những phần tử bất mãn lợi dụng chống phá, đăng tin, bài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tạo dư luận xấu trong nhân dân.
Quang cảnh tập huấn Ban Chỉ đạo 35 của huyện

* Cảnh giác trước những thông tin xấu, độc

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để tận dụng lợi thế không gian mạng để chống phá trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những chiêu thức mà chúng triệt để lợi dụng là sử dụng internet để đăng tải, phát tán các bài viết, video clip, hình ảnh lắp ghép sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin; làm cho người tiếp nhận thông tin phân tâm, mơ hồ, mất cảnh giác; gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, làm xuất hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Trà My nhiều thế lực thù địch, phần tử phản động còn tập trung phát tán tin, bài xuyên tạc Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự đại hội; xuyên tạc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tung những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công cuộc phòng, chống dịch của huyện và các địa phương trong cả nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính khoa học và tính chiến đấu. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet các cấp ủy Đảng giữ vai trò quyết định phương hướng, phương châm, tổ chức lực lượng, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, các thành viên BCĐ 35 huyện trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng thiết lập, khai thác, sử dụng, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội, phương pháp đấu tranh trên internet cho các lực lượng tham gia đấu tranh. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng môi trường thuận lợi, bảo đảm cơ sở vật chất, tạo động lực cho lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet.

* Nâng cao nhận thức và cảnh giác trước thông tin không chính xác

Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội liên tục được hỗ trợ bởi những công nghệ mới ngày càng tiện ích hơn, mang lại nhiều giá trị tích cực, trở thành kênh thông tin quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử  Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo kịp thời việc xử lý các trang mạng của các tổ chức, cá nhân đăng tin, bài, bình luận, chia sẻ, phát tán nội dung sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Những vấn đề phát sinh đã được Ban chỉ đạo kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết nhằm bảo đảm an ninh tư tưởng trên địa bàn.

 Công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các đối tượng, trang thông tin điện tử tán phát các thông tin sai trái, thù địch được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Năm 2018, sau khi Luật An ninh mạng ra đời và có hiệu lực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện rất ít cán bộ, đảng viên, Nhân dân đăng tải, chia sẽ, những thông tin, hình ảnh có tính chất nhạy cảm, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, còn bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, Nhân dân vì sở thích cá nhân, muốn câu like, muốn cộng đồng mạng quan tâm,… nên đã đăng tải, chia sẽ một số nội dung không phù hợp đã được các cấp chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị nhắc nhở, giáo dục, giải thích nên tự ý thức được trách nhiệm của bản thân với xã hội.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn ngừa hoạt động này, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức và nêu cao tinh thần cảnh giác trước những hành vi lợi dụng internet và mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về Đảng và Nhà nước ta. Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân thấy rõ đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin bịa đặt, có dụng ý xấu để cảnh giác, đề phòng trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, phải thực sự coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức hiệu quả việc học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự tạo dựng cho bản thân nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, khoa học, đủ khả năng “tự đề kháng”, đủ trình độ nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội.

Khi tham gia tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, cần tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, thông tin xuyên tạc, bịa đặt; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị lôi cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang.

Với những kết quả đạt được trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội, internet đã góp phần giữ vững ổn định an ninh – chính trị huyện Nam Trà My, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả: Sông Tranh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: